Mateřská škola

Zápis do MŠ ve Vrbně nad Lesy pro školní rok 2019/20 proběhne 15. května 2019.

 

Dodatek k zápisu dětí: Doklad o řádném očkování dítěte. Neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou.

Číselné označení alergenů

 

Naše mateřská škola se nachází v obci Vrbno nad Lesy. Byla vybudována v roce 1981 jako dvoutřídní MŠ, ale z důvodu snížení počtu docházejících dětí se stala po letech mateřskou školou jednotřídní. Je umístěna v blízkosti autobusové zastávky a většina dětí k nám dojíždí se svými rodiči z okolních vesnic / Hřivčice, Toužetín, Donín, Sulec /