Základní informace o škole

název : Mateřská škola Vrbno nad Lesy, příspěvková organizace

zřizovatel : Obec Vrbno nad Lesy

adresa : MŠ Vrbno nad Lesy

               Vrbno nad Lesy 26

               440 01 Louny

              IČO : 72725282

   telefon : 415 694 287

   mobil :   773 899 379

email : ms.vrbnonl@seznam.cz

 

ředitelka školy : Alena Němcová

učitelka :   Dis. Iveta Vavřincová

asistent pedagoga: Monika Kolínková

vedoucí ŠJ :         Monika Pirnerová

školnice :       Miluše Nováková

kuchařka :    Monika Pirnerová

 

počet tříd : 1 - počet dětí : 25

název :        Sluníčka

 

provoz mateřské školy  -  od  6.15 hod.   do   16.00  hod

 

 

přijímání dětí  :   Zápis dětí pro šk.rok 2019/2020   

      15.května 2019  v budově mateřské školy 

            Rodiče donesou:

  1. občanský průkaz
  2. rodný list dítěte
  3. doklad od lékaře o řádném očkování dítěte (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)