Vrbno nad Lesy

Nejstarší písemná zmínka o obci  pochází  už z roku 1143.  Tehdy ji  daroval kníže Vladislav strahovskému klášteru. Ve středověku se o Vrbno dělily tři  vrchnosti: svatojiřský klášter, premonstráti ze Strahova a abatyše z Panenského Týnce.


Vrbno  je doslova líhní významných  osobností, které se tu narodily:  roku 1886 herečka Zdena Gráfová,  v letech 1919-1961 členka Státního divadla v Brně; 1888 Oldřich Uhlík,  ve světě uznávaný autokarosář, zakladatel  firmy "Karosa" (toto jméno bylo však  po r. 1948 použito pro  Sodomkovu firmu ve Vysokém Mýtě); 1891 Ing. Oldřich Hanuš vynikající historik Lounska; 1911 Václav Šlajchr,  profesor na lounském gymnáziu a v 50. a  60. letech organizátor kulturního života  ve městě; 1925 přední  česká textilní výtvarnice Luba Krejčí,  1937 olympijský vítěz ve veslování Václav Kozák. Oldřich Uhlík (1.11.1888 - 13.8.1964), zakladetel firmy "Karosa" (toto jméno bylo však po r. 1948 použito pro Sodomkovu firmu ve Vysokém Mýtě). Bližší v knize Jana Králíka "Oldřich Uhlík - karosář", příp také na https://media.rozhlas.cz/_audio/00976138.mp3.

 

I  památky  má Vrbno mimořádně kvalitní. Kostel Nanebevzetí Panny Marie  byl postaven  už na konci 13. století.  Z té doby pochází  presbytář s krásným oknem s krouženou  klenbou a přízemí věže. Mezi Vrbnem a Hřivčicemi se  pak  nachází velmi cenná kulturní památka - židovský hřbitov.