Zastupitelstvo obce

 

Starosta : ing. Radomír Volek

 

Místostarosta : Miroslav Hrabák

 

Členové zastupitelstva

------------------------------------